W dniu dzisiejszym zapraszamy w godzinach: 12 - 21
PIZZADRIVE Legnica ul. Hangarowa 13D Tel. 508 233 455

Polityka prywatności i informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej - RODO) - jeżeli jesteś moim klientem - jestem zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

TRUCKSWASH S.C. pizzeria PIZZADRIVE przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem m.in. źródła publiczne np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania danych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TRUCKSWASH S.C. Arkadiusz Grab, Przemyslaw Rojewski z siedziba w Legnicy, ul. Hangarowa 13D, 59-220 Legnica.

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej między nami umowy. Będziemy  także wykorzystywać w celu marketingu bezpośredniego usług własnych (tzw. dozwolony użytek).

3. W zależności od łączących Cie z nami relacji, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

- dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres)

- dane kontaktowe (np. adres, nr telefonu)

- dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji e-mail)

- dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów)

- dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG) 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest :

◦ art. 6.1.b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,

◦ art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wypełnienie przeze mnie obowiązków podatkowych - jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy),

◦ art. 6.1.f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. marketing własny moich usług lub dochodzenie roszczeń - jeżeli doszło miedzy nami do zawarcia umowy).

5. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń między nami. Jeżeli nie doszło do zawarcia umowy usunę Twoje dane osobowe na każde Twoje żądanie.

6. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cele podane wyżej w punkcie 2.

7. Nie będziemy ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniam do przetwarzania danych osobowych (np. osobami zajmującymi się u mnie obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na moje polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.

8. Nie stosujemy profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.

9. Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

◦ prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

◦ prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),

◦ prawo usunięcia tych danych - "prawo do bycia zapomnianym" - w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,

◦ prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) - prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

◦ jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

◦ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przywiązujemy szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych klientów. Mamy świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów proszę o wszelkie uwagi lub sygnały o ew. niepokojących zjawiskach w tej dziedzinie związanych z działalnością mojej firmy.

Uwagi prosimy przekazywać na podany adres: Pizzadrivetruckswash@gmail.com w tytule: rodo

10. Wszelkie kopiowanie, udostepnianie czy rozpowszechnianie zdjec autorskich na stronie jest zastrzezone.

11. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

12. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

13. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

14. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

możliwości logowania do serwisu;

utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

15. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

16. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

17. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

18. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

19. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

20. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Źródło: ciasteczka.org.pl

ZNAJDŹ NAS

PIZZADRIVE
ul.Hangarowa 13D
59-220 Legnica
Tel. 508 233 455

ODWIEDŹ NAS ONLINE

©2019 Truckswash Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności